งานสำรวจออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย


(ผลิตซอสและน้ำจิ้ม)

รายละเอียดโครงการ : 1. ติดตั้งอุปกรณ์ในระบบบำบัดน้ำเสีย  2. ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย