งานออกแบบและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย


(ผลิตอาหารซาลาเปาขนมจีบ)

รายละเอียดโครงการ : 1. ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย 2. ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย